Arbeidsgiveravgift 2017 Frister

P denne oversikta finn du fristar for viktige aktivitetar for skatter og avgifter 15. Mars. Innbetaling skattetrekk arbeidsgiveravgift 1. T; Innbetaling forskuddsskatt personlig nringsdrivende 1 Termin. 31 Mars. Sist endret28 12. 2017 12: 30 10 03. 2017. Denne ukens tips tar for seg hvordan man fr registrert betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Fristen for innbetaling er 15. Mars Stortinget fastsetter satsen for arbeidsgiveravgiften og satsen er forskjellig ulike. Det er viktig betale skatt innenfor de frister skattemyndighetene har bestemt 21. Des 2016. Det er lurt vre i ml med en del ting fr vi gr inn i 2017. Frist for betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift er 15 Januar. Bruk av privatbil 15. Jan, Terminoppgave, skattetrekkarbeidsgiveravgift. Dersom forfall er p en helgedag eller helligdag har man utsatt frist med betaling til frste virkedag innsending av terminoppgaver for merverdiavgift, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Fristene for innlevering av oppgaver og betaling er som hovedregel slik: 7. Nov 2017. Lnnsdagen hjelper deg ferdigstille 2017 og gjr deg klar til starte. Arbeidsgiveravgift; Arbeidstid-nye regler; Varsling; Pleiepenger. Sammenstillingsoppgave; Frister; Reiseregninger ved rsskiftet-nr rapportere 20. Des 2017. Vi begynner nrme oss slutten av regnskapsret 2017 og vi vil foresl flgende innlevering av de. Ikke arbeidsgiveravgift p belpet. Husk fristen for etterraportere opplysninger for avlsertilskudd 10. Januar 2018 6. Sep 2017. 613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden 177 Kap. 23. Figur 3. 2 Arbeidsledighet, 20082017. Lig hring med frist 30. September 2017 Stjrdal kommune I OPPVEKST I 2017. Lokale retningslinjer for. Kommunen skal legge til arbeidsgiveravgift p summen av pslaget. Private barnehager som Revisjonsberetninger eksempler Ny beretning fra 2016 Ny beretning fra 2017 Attestasj. Nringsoppg Spesielle temaer Etikk God Revisorskikk Om 17. Jun 2005. Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, finansskatt p lnn, lnnstrekk til Svalbard, artistskatt og. Sist endret, LOV-2017-12-19-123 fra 01 01. 2018. Publisert, I. Fristen skal vre minimum fire uker og ikke lengre enn ett r 1. Jan 2018. Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes etter hvilken kommune selskapet driver. Som avsluttes mellom 1. Januar og 30. Juni, er fristen for innsending 1 Februar. 2017 2018. Renter ved kning av skatt og avgift. 1, 50 p. A 5. Jan 2017. Det er tatt hensyn til frister som faller p en helge-eller helligdag, og som 16. 01. 2017: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk 6 Og din ordre sendes samme dag mandag-fredag, ratifisering av konvensjoner, celler og arv naturfag 60 dagers pent kjpdiktaturer i 2017. Ved upnet Her finner du informasjon om Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift-betaling og innkreving. Fra og med 1. Januar 2009 er det felles frist for arbeidsgivernes innsending av oppgave og oppgjr av forskuddstrekk og. Sist endret 20 07. 2017 29. Mar 2017. Rsaken til dette er frist for omdanning som er 1 Juli. Fr denne datoen, vil man skattemessig anses som et AS for hele 2017. Fr 1. Juli, og eventuelle skattetrekk og arbeidsgiveravgift er beregnet senest fra samme dato 20. Mar 2018. Frister for levering av a-melding og betaling Altinn. Arbeidsgiveravgift og skattetrekk skal betales annenhver mned. Du m selv summere REGNSKAPSFRING-AKTUELLE FRISTER FOR R 2018: Det er tatt hensyn 15. 01. 2018: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk 6. Termin 2017 arbeidsgiveravgift 2017 frister arbeidsgiveravgift 2017 frister A-melding; Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift; Skattetrekkskonto; Solidaransvar. Les mer om trekkplegg, plikter og ansvar, prioriteringsregler, frister og i folketrygden Skjermingsrente Naturalytelser Fradragssatser 2017 og 2018 i kr Gaver i og utenfor ansettelsesforhold i kr Skattesatser 2017 og 2018. Meny 3. Jun 2018. Prisveksten p boliger er tilbake p rekordniver. DNBs melder om en priskning i mai p to prosent p landsbasis og hele tre prosent i Oslo arbeidsgiveravgift 2017 frister Fristen for innsending av sknad om tilskudd for 2017 er 1. April 2017 Arbeidsgiveravgift. Inventar. Budsjett for ret sknaden gjelder 2017 Tekst. Inntekter Her finner du informasjon om skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lnnsinnberetning. Du fr ogs. Hvis du ikke betaler innen fristen, plper forsinkelsesrenter fra forfall og til du betaler. Publisert 12. Mai 2015 Oppdatert 21. November 2017.